Η ευεξία και η ισορροπία στο επίκεντρο των σύγχρονων εταιρικών πολιτικών - OTEAcademy
Main Image

BLOG

Η ευεξία και η ισορροπία στο επίκεντρο των σύγχρονων εταιρικών πολιτικών

14 Μαΐου 2024
article photo

Δεδομένου ότι το εργασιακό περιβάλλον διαδραματίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την ευεξία και την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής όλων μας, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία σαφής τάση αναγνώρισης της σημασίας τους. Σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και στην Ελλάδα, η ηγεσία κατανοεί ότι η επίτευξη ισορροπίας στη ζωή κάθε εργαζόμενου, η οποία προάγει την ευεξία, είναιθεμελιώδης για την παραγωγικότητα και τη συνολική επιτυχία κάθε επιχείρησης, κάνοντας ουσιαστικά βήματα προς την προάσπισή της.

Στις μέρες μας, πολλές επιχειρήσεις υιοθετούν συγκεκριμένες πολιτικές προς αυτή την κατεύθυνση, επανεξετάζοντας παλαιότερα μοντέλα ηγεσίας τα οποία εστίαζαν κυρίως στην αποδοτικότητα, την παραγωγικότητα και το κέρδος. Aκολουθώντας τα σύγχρονα μοντέλα συμπεριληπτικής και συμπονετικής ηγεσίας, θέτουν ως βασικό οδηγό τους τον συνδυασμό ενσυναίσθησης και καλών ηγετικών δεξιοτήτων. Ως αποτέλεσμα, κεντρικό μέλημα πολλών επιχειρήσεων σήμερα είναι η δημιουργία ενός ουσιαστικά υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει τόσο την προσωπική, όσο και την επαγγελματική ανάπτυξη.

H OTEAcademy προσφέρει μία ολοκληρωμένη σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσωπικής και ομαδικής ανάπτυξης, περιλαμβανομένης της εκπαίδευσης Leadership by Coverdale, πάνω σε σύγχρονα θέματα ηγεσίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ειδικά για τον μήνα Μάιο, η ομάδα μας σχεδίασε ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα που εστιάζει στις ανάγκες των σύγχρονων επαγγελματικών και επιχειρήσεων για την Επίτευξη Ευεξίας και Υποστήριξη της Ισορροπίας Μεταξύ της Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής στον Χώρο Εργασίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας και ελάτε να δημιουργήσουμε αυτό που πραγματικά χρειάζεται η ομάδα σας!

ΠΙΣΩ