ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - OTEAcademy
Main Image

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

OTEAcademy

Mε την παρούσα πολιτική επεξεργασίας/προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφ’ εξής «Πολιτική») παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Η εταιρεία «OTEAcademy» ή «Εταιρεία»)» με έδρα το Μαρούσι Αττικής, οδός Πέλικα & Σπάρτης 1, προστατεύει και σέβεται τα προσωπικά δεδομένα σας (άλλως «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα») και συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016).

Για απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) privacy@oteacademy.gr .

1. Λίγα λόγια για την OTEAcademy

Η OTEAcademy (www.oteacademy.gr) έχει αντικείμενο την παροχή πρωτοποριακών εκπαιδευτικών υπηρεσιών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του σύγχρονου επαγγελματία. Στόχος της OTEAcademy είναι να προσφέρει εκπαιδευτικές λύσεις που απαντούν με ολοκληρωμένο τρόπο στα επιχειρηματικά ζητούμενα των εταιρειών και παράλληλα να δώσει στους επαγγελματίες εφόδια και γνώσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας.

3. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

4. Ποιες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό;

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, (π.χ. μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο), για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Φιλοξενίας και Πιστοποίησης που παρέχουμε ή/και για να εγγραφείτε στo newsletter μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα επικοινωνίας σας, όπως: Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email επικοινωνίας.

5. Cookies

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο.
Χρησιμοποιούμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα cookies. Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.
Tα δεδομένα που συλλέγονται με βάση την πολιτική cookies διαγράφονται με βάση την πολιτική cookies .
Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων.

6. Με ποιο τρόπο συλλέγουμε τα δεδομένα;

Η ιστοσελίδα συλλέγει στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:
· κατά την εγγραφή του σε ενημερωτικές λίστες (newsletter)
· κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας στην ιστοσελίδα μας
· Με αυτόματο τρόπο συλλέγονται πληροφορίες όπως η IP διεύθυνσή σας.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από την ιστοσελίδα πραγματοποιείται κατόπιν ενημέρωσης και με την συγκατάθεση του χρήστη. Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του κανονισμού γενικής προστασίας δεδομένων της ΕΕ (GDPR).

7. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η OTEACADEMY διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως αυτά αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1, ως ακολούθως:
· Σε περίπτωση παροχής των υπηρεσιών Εκπαίδευσης, Φιλοξενίας και Πιστοποίησης, μετά την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργές οι υπηρεσίες. Μετά την τυχόν εκ μέρους σας καταγγελία της σύμβασης ή και την οριστική διακοπή των Υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται το μέγιστο για 14 μήνες από την ημερομηνία της διακοπής, εκτός αν προβλέπεται βάσει Νόμου η διατήρησή τους για παραπάνω χρονικό διάστημα.
· Σε περίπτωση μη παροχής των υπηρεσιών Εκπαίδευσης Φιλοξενίας και Πιστοποίησης, μετά την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται το μέγιστο για 14 μήνες.
· Για την αποστολή Newsletter, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργή η υπηρεσία. Μετά την τυχόν εκ μέρους σας οριστική διακοπή της Υπηρεσίας για οποιονδήποτε λόγο, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται το μέγιστο για 14 μήνες από την ημερομηνία της διακοπής, εκτός αν προβλέπεται βάσει Νόμου η διατήρησή τους για παραπάνω χρονικό διάστημα.
· Για την επικοινωνία μέσω email ή/και μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται το μέγιστο για 14 μήνες από την ημερομηνία της επικοινωνίας, εκτός αν προβλέπεται βάσει Νόμου η διατήρησή τους για παραπάνω χρονικό διάστημα.

8. Η OTEACADEMY θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα και για άλλους σκοπούς;

Η OTEACADEMY δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η OTEACADEMY επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού σας ενημερώσει σχετικά και λάβει τη σαφή συγκατάθεσή σας.

9. Ποιοι είναι οι αποδέκτες και για ποιο σκοπό τους διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι για όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες
· Η OTEACADEMY ενδέχεται να διαβιβάσει δεδομένα σε τρίτες εταιρίες που συνεργάζεται και εδρεύουν στην Ελλάδα, για την ανάπτυξη, υποστήριξη και παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, οι οποίες ακολουθούν τους κανόνες επεξεργασίας και τις απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζει η OTEACADEMY. Η διαβίβαση δεδομένων αφορά μόνο σε περιπτώσεις περαιτέρω τεχνικής υποστήριξης (π.χ. για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων). Τα δεδομένα που ενδέχεται να διαβιβαστούν περιλαμβάνουν:
o Ονοματεπώνυμο
o τηλέφωνο επικοινωνίας
o email επικοινωνίας
Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται στις υποδομές των συνεργαζόμενων εταιριών που βρίσκονται στην Ελλάδα.
Πέραν των παραπάνω αποδεκτών η OTEACADEMY δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

10. Ποια είναι τα δικαιώματα σας ως χρήστη των Υπηρεσιών, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
· Δικαίωμα ενημέρωσης/Διαφάνεια: Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ποια είναι αυτά και για ποιον λόγο.
· Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση στα Δεδομένα σας.
· Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων σας.
· Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή Δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα ή έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας.
· Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.
· Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των Δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
· Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία τους, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν του δικαιώματός σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των Δεδομένων σας, μπορείτε να ανακαλέσετε, χωρίς αναδρομική ισχύ, την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα+30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

11. Ποια είναι η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρεία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ» (“OTEACADEMY”) με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Σπάρτης 1 και Πέλικα, 15122) με τηλέφωνο επικοινωνίας 210 6114400.

12. Με ποιον μπορείτε να επικοινωνείτε για θέματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ,Ν. 4624/2019) αποστείλετε email στην διεύθυνση privacy@oteacademy.gr ή επιστολή στην έδρα της εταιρείας, στη διεύθυνση Σπάρτης 1 και Πέλικα, 151 22 Μαρούσι.
Για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 6114400.

13. Τι είδους μέτρα εφαρμόζονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

H OTEACADEMY λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
Διαθέτει, επίσης, Πολιτικές και Διαδικασίες Ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ως μέλος του Ομίλου ΟΤΕ, έχει υιοθετήσει τους Εταιρικούς Δεσμευτικούς Κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη διαβίβαση δεδομένων μεταξύ των εταιριών του Ομίλου (Binding Corporate Rules Privacy της Deutsche Telekom-BCRP). Το πλήρες κείμενο των BCRP μπορείτε να το βρείτε εδώ: https://www.cosmote.gr/mobile/cosmoportal/page/T37/xml/Company__articleadvanced__asfaleia-pliroforion/section/Corporate_Governance
Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα από τα μέτρα που εφαρμόζονται:
· Μηχανισμοί αυθεντικοποίησης και πρόσβασης στα συστήματα που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα μέσω εισόδου στο σύστημα και
πρόσβασης στα αρχείων με ισχυρό – δύσκολο password και τακτική αλλαγή του .
· Κρυπτογράφηση των προσωπικών δεδομένων
· Περιορισμός πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα με βάση της αρχής αναγκαιότητας της γνώσης (“need to know”)
· Καταγραφή και έλεγχος των προσβάσεων στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
· Υλοποίηση συστήματος αποτροπής διαρροής δεδομένων (data leakage prevention system).
· Χρήση μοντέρνων λειτουργικών συστημάτων υπολογιστή και συνεχόμενη ενημέρωσή τους.
· Χρήση λογισμικού προστασίας από κακόβουλο λογισμικό (antivirus).
· Ενεργοποίηση Τείχους Προστασίας (Firewall) στον υπολογιστή.
· Φύλαξη χώρου με σύστημα συναγερμού και κλειδαριά ασφαλείας.
· Φύλαξη των έντυπων αρχείων σε φωριαμούς με κλειδαριές
· Κρυπτογραφημένη αποθήκευση και μεταφορά/διαβίβαση
· Ήπια χρήση καμερών με εμβέλεια του απολύτως απαραίτητου χώρου βίντεοεπιτήρησης
14. Άλλα θέματα που αφορούν την επικοινωνία

Η OTEACADEMY δεν φέρει ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών σας δεδομένων από την εκ μέρους σας κοινοποίηση μέσα από σελίδες τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

15.Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, το ν. 4624/2019 και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

16. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε
να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης
19/02/2020