Επίτευξη Ευεξίας και Υποστήριξη της Ισορροπίας Μεταξύ της Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής στον Χώρο Εργασίας - OTEAcademy
Main Image

Επίτευξη Ευεξίας και Υποστήριξη της Ισορροπίας Μεταξύ της Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής στον Χώρο Εργασίας

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ

2 μέρες

ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με λίγα λόγια

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Επίτευξη Ευεξίας και Υποστήριξης της Ισορροπίας Μεταξύ της Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής στον Χώρο Εργασίας

Η επαγγελματική εξουθένωση (burnout) είναι ένα επίμονο πρόβλημα στον εργασιακό χώρο. Ως εκ τούτου, η επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής είναι ζωτικής σημασίας για την κατάκτηση της ευτυχίας, τόσο στην εργασία όσο και στο σπίτι. Με την ευαισθητοποίηση σε θέματα ευημερίας των εργαζομένων, οι επιχειρήσεις μπορούν να διαμορφώσουν περιβάλλοντα που προάγουν τη συμπόρευση, την παραγωγικότητα και την αίσθηση της ικανοποίησης, συμβάλλοντας τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ανάπτυξη.

Καλλιεργώντας την Αυτογνωσία, την Ανθεκτικότητα & τη Συναισθηματική Νοημοσύνη για την Επίτευξη Ισορροπίας

Η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής μας μπορεί συχνά ν’ αποτελεί μια πρόκληση. Αν και πολλοί άνθρωποι επιδιώκουν την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής τους ζωής, αυτό δεν είναι πάντα εύκολο να επιτευχθεί. Στόχος του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες με πρακτικές στρατηγικές και εργαλεία, έτσι ώστε να είναι σε θέση να επαναπροσδιορίσουν και να καλλιεργήσουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, μέσα από την αυτογνωσία, την ανθεκτικότητα και τη συναισθηματική

Τι θα μάθετε

  • Ορισμός της Ισορροπίας μεταξύ Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής
  • Σύνδεση της Σωματικής και Συναισθηματικής Ευεξίας με Στόχο την Επίτευξη Ισορροπίας
  • Ανάπτυξη Αυτογνωσίας για την Επίτευξη της Ισορροπίας στη Ζωή σας
  • Κτίσιμο Ανθεκτικότητας για την Επίτευξη Ισορροπίας στη Ζωή σας
  • Διαχείριση των Συναισθημάτων σας για την Επίτευξη Ισορροπίας στη Ζωή σας
  • Δημιουργία Συνηθειών για την Επίτευξη Ισορροπίας/Αρμονίας στη Ζωή σας