ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - OTEAcademy
Main Image

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

«Η OTEAcademy συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη δικτύων και καινοτόμων εκπαιδευτικών εφαρμογών. Ενδεικτικά κάποια από αυτά είναι τα κάτωθι:»