Προγράμματα Αναβάθμισης Δεξιοτήτων και Επανακατάρτισης σε Κλάδους Υψηλής Ζήτησης με Έμφαση στις Ψηφιακές και «Πράσινες» Δεξιότητες - OTEAcademy
Main Image

Προγράμματα Αναβάθμισης Δεξιοτήτων και Επανακατάρτισης σε Κλάδους Υψηλής Ζήτησης με Έμφαση στις Ψηφιακές και «Πράσινες» Δεξιότητες