ΑΕΙΘΑΛΕΙΑ: Ολιστικό πρόγραμμα για τον εθελοντισμό των ατόμων της Τρίτης ηλικίας και την ενεργή συμμετοχή τους στα κοινά - OTEAcademy
Main Image

NEA

ΑΕΙΘΑΛΕΙΑ: Ολιστικό πρόγραμμα για τον εθελοντισμό των ατόμων της Τρίτης ηλικίας και την ενεργή συμμετοχή τους στα κοινά

05 Οκτωβρίου 2022
article photo

Η OTEAcademy συμμετέχει στο έργο «ΑΕΙΘΑΛΕΙΑ», το οποίο οραματίζεται μία ενεργητική κοινωνία και προάγει τις αξίες της συμμετοχής, της κοινής δράσης, της συνεργασίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση του Ευ Ζην στις μεγαλύτερες ηλικίες ώστε κανένας πολίτης να μην παραμένει αδρανής.

Το πρόγραμμα «ΑΕΙΘΑΛΕΙΑ» απευθύνεται σε:

– Άτομα που βρίσκονται σε προσυνταξιοδοτικό ή συνταξιοδοτικό καθεστώς

– Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών – Περιφέρειες και Δήμους

– Επιτελικές δομές χάραξης στρατηγικής

– Οργανώσεις συνταξιούχων

– Εθελοντικές οργανώσεις

– Πανεπιστημιακά ιδρύματα

– Επιστημονικούς φορείς

– Ινστιτούτα και Δημόσιους Οργανισμούς

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την σελίδα μας.

 

Περισσότερα

 

Το έργο «Αειθαλεία: Ολιστικό πρόγραμμα για τον εθελοντισμό ατόμων τρίτης ηλικίας και την ενεργή συμμετοχή τους στα κοινά» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund, με φορέα υλοποίησης την AμKE ΕΛΙΞ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας και εταίρους το Πανεπιστήμιο Πατρών, την ΠΡΟΟΨΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. και την OTEAcademy.
Το πρόγραμμα Active Citizens Fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active Citizens Fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

ΠΙΣΩ