Στην OTEAcademy το βραβείο της “Pressious Εργασίας της Χρονιάς” για το 2017 - OTEAcademy
Main Image

NEA

Στην OTEAcademy το βραβείο της “Pressious Εργασίας της Χρονιάς” για το 2017

07 Μαρτίου 2018
article photo

Στο Venue profile έντυπο της OTEAcademy, απονεμήθηκε το βραβείο «Pressious Εργασία της Χρονιάς 2017» από το συνεργάτη μας Pressious Arvanitidis.


Στο βραβευμένο έντυπο, το οποίο έχει ειδικό χαρτί στο εξώφυλλό του και χαρακτηρίζεται για τις μετεκτυπωτικές του επεξεργασίες και τα έντονα χρώματα, παρουσιάζονται οι σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις της OTEAcademy.

Το έντυπο επελέγη μέσα από μία πρωτοβουλία που έχει αναπτύξει τα τελευταία 7 χρόνια η  PressiousArvanitidis, βάση της οποίας κάθε μήνα ψηφίζεται από όλους τους ανθρώπους της εταιρείας η «Εργασία του μήνα». Εκείνη δηλαδή η εκτυπωτική εργασία που ξεχώρισε από το σύνολο των παραγωγών της συγκεκριμένης περιόδου, ενώ στο τέλος του χρόνου συγκρίνεται η βαθμολογία που έχει συγκεντρώσει κάθε «Εργασία του μήνα» και αναδεικνύεται η «Εργασία ης Χρονιάς». Για την επιλογή της «Εργασίας του Χρονιάς» λαμβάνονται υπ’ όψιν παράγοντες που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα του τελικού παραγόμενου προϊόντος, το βαθμό δυσκολίας της παραγωγής του, την ελκυστικότητα και την πρωτοτυπία του εκτυπωτικού έργου.

Ευχαριστούμε!

 

ΠΙΣΩ