Ψηφιακή εκπαίδευση - OTEAcademy
Main Image

Ψηφιακή εκπαίδευση

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ

Έχουν συμπληρωθεί τα τμήματα και έχουν κλείσει οι συμμετοχές.

ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με λίγα λόγια

Ψηφιακή εκπαίδευση προσφέρει ο Δήμος Παλλήνης

Τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν δωρεάν στις ψηφιακές δεξιότητες δίνει στους κατοίκους ο Δήμος Παλλήνης στο πλαίσιο της συμμετοχής του – μοναδικός από την Ελλάδα –  στο παγκόσμιο δίκτυο Learning Cities της UNESCO.

Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, αποτελεί πρωτοβουλία του Δήμου Παλλήνης και γίνεται σε συνεργασία με την ΟΤΕAcademy, μέλος του Ομίλου ΟΤΕ.

Το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στις ψηφιακές δεξιότητες ξεκινά με τρία τμήματα, 50 ατόμων συνολικά. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν ενδιαφέρον έως τις 15/10/2023.

Τι θα μάθετε

Τα τμήματα θα έχουν το εξής πρόγραμμα:

  • C. MS Teams Τμήμα 1: 31/10 & 02/11 και ώρες 09:00-12:15
  • C.MS Teams Τμήμα 2: 06/11 & 08/11 και ώρες 09:00-12:15
  • C.MS Teams Τμήμα 3: 07/11 & 09/11 και ώρες 09:00-12:15

Η εκπαίδευση  θα έχει διάρκεια 15 ώρες και θα  διεξαχθεί ηλεκτρονικά από πιστοποιημένο εκπαιδευτή της Microsoft στο πρόγραμμα MS Teams. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί εκπαιδευτικό υλικό για μελλοντική χρήση.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης από την ΟΤΕAcademy.

Στόχος της δράσης του Δήμου Παλλήνης είναι να εξασφαλίσει την ψηφιακή εκπαίδευση των κατοίκων, χωρίς αποκλεισμούς και περιορισμούς και αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδίου που υλοποιεί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την εφαρμογή έξυπνων συστημάτων πόλης.

O Δήμος Παλλήνης είναι ο μοναδικός Δήμος της Ελλάδας που έγινε δεκτός στο παγκόσμιο δίκτυο Learning Cities της UNESCO

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου Παλλήνης στο παγκόσμιο δίκτυο Learning Cities της UNESCO, από το 2022.

H συμμετοχή στο δίκτυο της UNESCO αναδεικνύει την σημασία του Δήμου μας ως πρωτοπόρου σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής, Δια Βίου Μάθησης, Επιμορφωτικών Προγραμμάτων, καθώς και Συμμετοχικών και Διαδραστικών Πολιτιστικών Δράσεων. Αλλά και ως φορέα που προωθεί τις ίσες ευκαιρίες προς όλους τους κατοίκους του.