Δίκτυα Οπτικών Ινών - OTEAcademy
Main Image

Δίκτυα Οπτικών Ινών

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ

26-27/09/2024

16 ώρες – 2 ημέρες

 

ΓΛΩΣΣΑ

Ελληνικά

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με λίγα λόγια

Στόχος της εκπαίδευσης είναι οι συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν στην αρχιτεκτονική του δικτύου FTTH, να γνωρίσουν τα υλικά και τα εργαλεία του δικτύου FTTH και να κατανοήσουν τον βέλτιστο τρόπο κατασκευής του δικτύου FTTH.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει πλήρως το πλαίσιο της εγκατάστασης του δικτύου FTTH και θα διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να μπορούν να αναλάβουν έργα, όπως αυτά που εντάσσονται στο πρόγραμμα Smart Readiness.

*Δίδεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Τι θα μάθετε

  • Βασικές αρχές Οπτικών Ινών
  • Αρχιτεκτονική Δικτύου FTTH
  • Στοιχεία Δικτύου FTTH
  • Τρόποι Εγκατάστασης BEP και FB
  • Αποτύπωση Οπτικού Δικτύου
  • Εργαλεία Συγκολλήσεων
  • Μετρήσεις FTTH
  • Εγκατάσταση Last Drop
  • Καλές Πρακτικές για την εγκατάσταση δικτύου FTTH