Main Image

Ένα feedback παρακαλώ!

Ένα feedback παρακαλώ!

25 Ιουνίου 2017
article photo

Της Σταυρούλας Μπερτζουάνη

“We all need people who will give us feedback. That’s how we improve.”
Bill Gates.

Παύση & Έλεγχος

Σε μια αρκετά απαιτητική και συνεχώς μεταβαλλόμενη εργασιακή καθημερινότητα δεν αφήνουμε πολλά περιθώρια για κάποια λεπτά «παύσης & ελέγχου» ή με άλλα λόγια για κάποια λεπτά ανατροφοδότησης (feedback). Συνεχίζουμε, σε αμείωτους ρυθμούς, να προσπαθούμε να πετύχουμε τους στόχους, να ανακαλύψουμε νέους τρόπους και μεθόδους για πιο αποδοτικά αποτελέσματα. Μόλις έχουμε ολοκληρώσει ένα έργο κατευθείαν εμπλεκόμαστε στο επόμενο (αν δεν το έχουμε ξεκινήσει παράλληλα με το προηγούμενο!).

Ορισμός
«Ανατροφοδότηση» (feedback) είναι ένα αντικειμενικό μήνυμα για μια συμπεριφορά ή δραστηριότητα, που αναγνωρίζει και ενισχύει κάτι ωφέλιμο ή προσφέρει βελτιώσεις για κάτι που μπορεί να γίνει με καλύτερο τρόπο. 

Δεν έχω χρόνο!

Πότε όμως σταματήσαμε έστω για πέντε λεπτά να κάνουμε μια αναδρομή σε όσα έχουμε κάνει; Έναν απολογισμό στο τι πήγε εξαιρετικά, μέτρια ή ήταν εντελώς αποτυχία; Πότε ήταν η τελευταία φορά που ο προϊστάμενος μας ζήτησε συνάντηση για να κάνουμε από κοινού μια συζήτηση για τη μέχρι σήμερα πορεία και να αναζητήσουμε σημεία που θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε; Ή από την άλλη πλευρά, πότε ήταν η τελευταία φορά που ζητήσαμε εμείς feedback για κάτι που έχει ήδη γίνει από τον συνάδελφο, προϊστάμενο, συνεργάτη ή και πελάτη;

Σχεδόν σπάνια ή αν μας δοθεί η ευκαιρία συνεχώς θα το αναβάλλουμε.  Ίσως μια τέτοια αναβολή να πηγάζει από κάποιους φόβους που μπορεί πολλοί από εμάς να έχουμε ή αντιθέτως από την πολύ υψηλή αυτοεκτίμηση και σιγουριά που έχουμε για το έργο μας, για τους συναδέλφους μας, ή τελικά από την άγνοια που μπορεί να έχουμε για το πραγματικό αποτέλεσμα.

3 τύποι αναποτελεσματικού feedback
Αλήθεια πόσες φορές έχουμε ακούσει «Μπράβο! Τα πήγες περίφημα! Συνέχισε έτσι» και μείναμε με την απορία για το που ακριβώς τα πήγαμε περίφημα και με ποιο ακριβώς τρόπο να συνεχίσω; Από την άλλη πόσες φορές αντί για κάποια ανταπόκριση «ακούσαμε» μόνο τη σιωπή; Τέλος, υπήρξαν φορές που το αποτέλεσμα της εργασίας μας έγινε αιτία να μας χαρακτηρίσουν  ως άτομα και προσωπικότητες;

Για κάποιες εταιρείες οι παραπάνω περιπτώσεις μπορεί να θεωρούνται τρόποι feedback. Στην πραγματικότητα είναι τρόποι ανατροφοδότησης, αλλά καθόλου επιτυχημένοι και αποτελεσματικοί! Είναι παραδείγματα προς αποφυγήν, καθώς τις περισσότερες φορές οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα γιατί ο δέκτης αυτών μπορεί να καταλήξει σε διαφορετικά συμπεράσματα κάθε φορά, αφού δεν ήταν ξεκάθαρα από την αρχή.


Γιατί feedback;

Συνήθως η άρνησή μας να ζητήσουμε/δώσουμε feedback πηγάζει από τη λανθασμένη αντίληψη που έχουμε ότι βασικά μια τέτοια ενέργεια αποτελεί κριτική – να έρθουμε δηλαδή στη δυσάρεστη θέση να κρίνουμε τους άλλους ή να μας κρίνουν. Άλλες φορές το feedback έχει συσχετιστεί μόνο με την αξιολόγηση προσωπικού η οποία συμβαίνει 1-2 φορές το χρόνο. Άλλες πάλι φορές έχει καθιερωθεί να συμβαίνει μόνο όταν τα πράγματα δεν πήγαν όπως αρχικά είχαν σχεδιαστεί και χρειάζεται να γίνει σύσταση ή διορθωτικές ενέργειες.

Ο πραγματικός στόχος όμως του feedback δεν είναι η κριτική αλλά η βελτίωση και η πρόοδος. Ο πραγματικός ρόλος του είναι η συνεχής αναζήτηση λύσεων και καλύτερων πρακτικών, με βασική προϋπόθεση τον ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Το feedback είναι αποτέλεσμα δράσης – αντίδρασης. Για παράδειγμα, οι απαντήσεις των πελατών μιας εταιρείας σε μια δική της έρευνα είναι το αποτέλεσμα των ενεργειών που έχει κάνει η εταιρεία πάνω στο προϊόν, στις διαδικασίες της, στη διαφήμιση κλπ. Ποιος θα μπορούσε να μειώσει την πραγματική αξία του feedback – θετικού ή αρνητικού; Η ανατροφοδότηση αποτελεί πηγή ευκαιριών για τις εταιρείες που είναι πρόθυμες να τη χρησιμοποιήσουν, γιατί τις βοηθά να είναι πιο κατάλληλα ενημερωμένες & προετοιμασμένες πριν πάρουν οποιαδήποτε απόφαση.

Εποικοδομητική είναι η ανατροφοδότηση που θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε τυχόν λάθη μας ή να επανασχεδιάσουμε τις εργασίες χωρίς να μειώνεται η προσωπικότητα, η αυτοπεποίθηση ή η εξέλιξή μας. Η ανατροφοδότηση που θα μας «φωτίσει» το δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσουμε για να επιτύχουμε τους αρχικούς στόχους με συγκεκριμένα και ξεκάθαρα επόμενα βήματα, είναι αποτελεσματική. Η ανατροφοδότηση που θα μας δώσει κίνητρο να προχωρήσουμε και δεν μας αφήνει σε θολά νερά είναι αναγκαία. Τέλος, η ανατροφοδότηση που θα μας ενισχύσει την δημιουργικότητα, την αίσθηση της επιτυχίας και της προσφοράς είναι η επιτυχημένη!

Είδη feedback… 
Στον επαγγελματικό χώρο συναντάμε δύο είδη feedback:

  • Εργασιακή επίδοση (job performance) : σχετίζεται με την ικανότητα – κατά πόσο ο εργαζόμενος είναι ικανός να υλοποιήσει τα καθήκοντα/εργασίες  που του έχουν ανατεθεί
  • Εργασιακή συμπεριφορά (work related behavior): σχετίζεται με τον τρόπο που ένας εργαζόμενος συμπεριφέρεται κατά την ανάληψη των καθηκόντων του – αν συμπεριφέρεται ευγενικά, αν συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας κ.α.

Και τα δύο είδη έχουν στόχο η πληροφορία που παρέχουν οι συνάδελφοι και τα μέλη της ομάδας σχετικά με τις ενέργειές τους, να βοηθήσει στην επίτευξη των προσωπικών, ομαδικών και επιχειρησιακών στόχων.

ΠΙΣΩ