Για την καλύτερη online εμπειρία σας, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Java Fundamentals for Android Development

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ

Δεν έχουν οριστεί.

ΓΛΩΣΣΑ

Μαθήματος: Ελληνικά

Υλικού: Αγγλικά

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

6-20

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Bασικές δεξιότητες υπολογιστών

Bασικές γνώσεις Αγγλικών

Με λίγα λόγια

Η ανάπτυξη εφαρμογών για συστήματα Android™ απαιτεί βασικές γνώσεις της γλώσσας προγραμματισμού Java. Αυτό το 12ώρο εισαγωγικό μάθημα εστιάζει στα βασικά στοιχεία του της γλώσσας προγραμματισμού Java, στο πλαίσιο, το συντακτικό και τη δομή της.

Το μάθημα θα εστιάσει σε αντικειμενοστραφή προγραμματισμό και τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως στο Android software development kit (SDK). Θα παρέχει τα βασικά εργαλεία και δεξιότητες για να διασφαλίσει ένα ομαλό ξεκίνημα στην ανάπτυξη εφαρμογών Android. Είναι ένα απαραίτητο μάθημα για μη-Java προγραμματιστές που επιδιώκουν να εξοικειωθούν με την ανάπτυξη εφαρμογών Android, παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο μάθημα δεν καταλήγει σε εξέταση πιστοποίησης.

Στο μάθημα αυτό διατίθεται πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή και εφαρμογή για ασκήσεις εργαστηρίου.

Περισσότερες πληροφορίες

Τι θα μάθετε

  • Install Android Studio
  • Writing a Java Program
  • Run a Java Program
  • Write a Java Comment
  • Understand Java Variables and Their Data Types
  • Acquiring Good Knowledge of Java Control Flow Statements
  • Understanding The Java Methods and Arrays
  • Understanding the Object-Oriented Programming (OOP) Concepts and Java Class

Java Fundamentals for Android Development