Για την καλύτερη online εμπειρία σας, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Good Practice Guidelines (CBCI - Certification of Business Continuity Institute)

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ

Δεν έχουν οριστεί.

ΓΛΩΣΣΑ

Μαθήματος: Ελληνικά

Υλικού: Αγγλικά

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

8-12

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δεν υπάρχουν.

Με λίγα λόγια

Το σεμινάριο Good Practice Guidelines (GPG) αφορά στην ορθή πρακτική της επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity) παγκοσμίως και είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο με το διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας ISO 22301:2012.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η δημιουργία στελεχών με ολοκληρωμένες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στην Επιχειρησιακή Συνέχεια και πιστοποίηση από έναν διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό υψηλών standards.

Ο επίσημος φορέας πιστοποίησης είναι το Business Continuity Institute (BCI). Αποτελεί έναν από τους υψηλότερου κύρους παγκοσμίως αναγνωρισμένους οργανισμούς σε μεγάλο φάσμα υπηρεσιών Επιχειρησιακής Συνέχειας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση του BCI (Certificate of the BCI – CBCI) είναι σχεδιασμένη ώστε να ικανοποιεί τις τρέχουσες και μελλοντικές, θεωρητικές και πρακτικές επαγγελματικές ανάγκες των Στελεχών Επιχειρησιακής Συνέχειας όλων των κλάδων της αγοράς. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για τα Στελέχη Επιχειρησιακής Συνέχειας που έχουν ως απώτερο στόχο να γίνουν επίσημα μέλη του BCI και να απολαύσουν τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από το κύρος μιας τέτοιας ιδιότητας.

Το σεμινάριο πραγματοποιείται από πιστοποιημένους εισηγητές και η εκπαίδευση συμπεριλαμβάνει και την εξέταση για την πιστοποίηση. Η εξέταση γίνεται γραπτώς σε έντυπη μορφή και βασίζεται στην έκδοση GPG του 2018. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η παρακολούθηση του μαθήματος από κάποιον εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό συνεργάτη του BCI.

Απευθύνεται σε Στελέχη ελληνικών και διεθνών εταιριών και οργανισμών, του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, που επιθυμούν να υποστηρίξουν την πρακτική τους εμπειρία στην Επιχειρησιακή Συνέχεια μέσω μιας εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου. Πιο συγκεκριμένα, είναι σχεδιασμένη για στελέχη με Εργασιακή Εμπειρία στην Επιχειρησιακή Συνέχεια, τη Διαχείριση Κινδύνων, τη Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών, την Αντιμετώπιση Καταστροφών, την Ασφάλεια, τις Λειτουργίες και τη Συντήρηση.

Περισσότερες πληροφορίες

Τι θα μάθετε

  • Module One: Policy and Programme Management
  • Module Two: Embedding
  • Module Three: Analysis
  • Module Four: Design
  • Module Five: Implementation
  • Module Six: Validation

Good Practice Guidelines (CBCI - Certification of Business Continuity Institute)