Για την καλύτερη online εμπειρία σας, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Digital Marketing & Email Campaigns

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ

Δεν έχουν οριστεί.

ΓΛΩΣΣΑ

Ελληνικά

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

4 - 8

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις σε έννοιες προώθησης & προβολής.

Με λίγα λόγια

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα μάθουν να:

·         Κατανοούν τις Βασικές Έννοιες του Digital Marketing, συμπεριλαμβανομένων και των πλεονεκτημάτων, των περιορισμών και του σχεδιασμού.

·         Κατανοούν τις διάφορες Τεχνικές Διαδικτυακής Παρουσίας και τον τρόπο Επιλογής κατάλληλων Λέξεων Κλειδιών (Key Words) για Βελτιστοποίηση των μηχανών αναζήτησης.

·         Αναγνωρίζουν τις διάφορες Πλατφόρμες Κοινωνικής Δικτύωσης και να τις χρησιμοποιούν.

·         Κατανοούν πως η αποτελεσματική διαχείριση των κοινωνικών δικτύων βοηθά στην προώθηση και στην Παραγωγή Ευκαιριών Πώλησης (Lead).

·         Χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες Διαχείρισης Κοινωνικών Δικτύων για να προγραμματίζουν Δημοσιεύσεις (Posts) και να ρυθμίζουν Ειδοποιήσεις (Notifications).

·         Κατανοούν τις διάφορες επιλογές Online Marketing και Διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων της χρήσης Μηχανών Αναζήτησης (Search Engine), Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail) και Μάρκετινγκ μέσω Φορητών Συσκευών (Mobile Marketing).

·         Κατανοούν και χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες Ανάλυσης Δεδομένων (Analytics Services) για να παρακολουθούν και να βελτιώνουν τις Διαφημιστικές τους Εκστρατείες (Campaigns).

Περισσότερες πληροφορίες

Τι θα μάθετε

 • Βασικές Έννοιες Digital Marketing
 • Αναγνώριση Τυπικών Στόχων
 • Αναγνώριση Νομικών Υποχρεώσεων
 • Σχεδιασμός
 • Αναγνώριση Ανάγκης για συνεπή Διαδικτυακή Παρουσία
 • Η Σημασία ύπαρξης Πολιτικών και Ελέγχων Πρόσβασης
 • Επιλογές Διαδικτυακής Παρουσίας
 • Content Management System
 • Παράγοντες μιας Ιστοσελίδας
 • Best Practices στη Δημιουργία Περιεχομένου
 • Μέθοδοι Προώθησης μιας Ιστοσελίδας
 • Βελτιστοποίηση Μηχανής Αναζήτησης
 • Κατανόηση του όρου Λέξη-Κλειδί (Keyword)
 • Κατανόηση του όρου Τίτλος Σελίδας
 • Πλατφόρμες Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Εκστρατείες Marketing
 • Δημιουργία Λογαριασμών Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Δημιουργία και Επεξεργασία του εταιρικού Προφίλ Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Ενέργειες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Δημιουργία Δημοσίευσης
 • Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Προγραμματισμένη Δημοσίευση
 • Ενέργειες Marketing και Προώθησης
 • Κατανόηση του όρου Κοινό-Στόχος
 • Κατανόηση του όρου Video Marketing
 • Κατανόηση των όρων Κριτική και Σύσταση
 • Κατανόηση του όρου Διεύθυνση Συντομευμένης Μορφής URL (URL Shortener)
 • συνδέσεων
 • Κατανόηση του όρου Viral
 • Ελκυστικό Περιεχόμενο
 • Δέσμευση, Δημιουργία υποψήφιων πελατών και Πωλήσεις
 • Ρύθμιση ειδοποιήσεων σε ένα λογαριασμό/προφίλ
 • Κατανόηση του όρου Call To Action
 • Διαδικτυακό Μάρκετινγκ και Διαφήμιση
 • Παραδείγματα Διαδικτυακών Πλατφορμών Διαφημίσεων
 • Κατανόηση των Διαφορετικών Τύπων Διαδικτυακής Διαφήμισης
 • Κατανόηση του όρου Χορηγούμενη Δημοσίευση
 • Marketing Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail Marketing Application)
 • Λογαριασμός σε εφαρμογή Marketing Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
 • Λίστες Επαφών
 • Εκστρατείες Διαφήμισης
 • Marketing Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
 • Opt In / Out
 • Marketing Κινητών Συσκευών
 • Κατανόηση του όρου Εφαρμογή Κινητού
 • Παράγοντες σε Εκστρατεία Marketing
 • Κατανόηση των Επιλογών για Διαφήμιση σε Κινητά
 • Αναλυτικά Στοιχεία Ιστού Επαγγελματικού Επιπέδου (Analytics)
 • Υπηρεσίες Παροχής Αναλυτικών Στοιχειών Ιστού
 • Ρύθμιση Αναφοράς Αναλυτικών Στοιχείων
 • Κατανόηση του όρου Split Testing
 • Web Analytics
 • Κατανόηση των Όρων στα Αναλυτικά Στοιχεία
 • Στατιστικά Στοιχεία Κοινού Κοινωνικών Δικτύων (Social Media Insights)
 • Εργαλεία του Social Media Insights
 • E-mail Marketing και Διαδικτυακά Διαφημιστικά Analytics
 • Κατανόηση Όρων των διαδικτυακών Διαφημιστικών Analytics

Digital Marketing & Email Campaigns