Για την καλύτερη online εμπειρία σας, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Customer Experience Strategy

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ

Δεν έχουν οριστεί.

ΓΛΩΣΣΑ

Ελληνικά & Αγγλικά

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

8-12

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο Branded Customer Experience Excellence.

Με λίγα λόγια

Όταν ένας οργανισμός υιοθετεί την ιδέα της Εμπειρίας Πελάτη, τοποθετεί στο επίκεντρο των καθημερινών δραστηριοτήτων του οργανισμού τις προσδοκίες του πελάτη. Κατά τη δημιουργία διαδικασιών, τον σχεδιασμό προϊόντων ή υπηρεσιών και την κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, πάντα λαμβάνεται υπόψη ο πελάτης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο σχεδιασμός στρατηγικής Εμπειρίας Πελάτη και η ανάπτυξη ενός σχεδίου για την ευθυγράμμιση όλων των τμημάτων του οργανισμού με σκοπό την απόκτηση και διατήρηση πιστών πελατών .

       Στόχοι του Customer Experience Strategy Workshop είναι:

 • Ο προσδιορισμός της βέλτιστης στρατηγικής Εμπειρίας Πελάτη για τον οργανισμό
 • Ο εντοπισμός των αξιών που οδηγούν στην αφοσίωση των πελατών στην μάρκα
 • Ο καθορισμός  της υπόσχεσης της μάρκας προς τους πελάτες της, η οποία ενισχύει την εμπειρία τους και την πιστότητα
 • Η αποδοχή ότι η στρατηγική Εμπειρίας Πελάτη είναι απαραίτητη, όταν μια επιχείρηση θέλει να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά
Περισσότερες πληροφορίες

Τι θα μάθετε

 • Δομικά στοιχεία Εμπειρίας Πελάτη
 • Σκοπός- αξίες – αρχές Εμπειρίας Πελάτη
 • Υπόσχεση μίας Μάρκας
 • Customer Journey Mapping Theory
 • Voice of Customer, NPS
 • Ο ρόλος του Ambassador
 • Επόμενα βήματα

Customer Experience Strategy