Για την καλύτερη online εμπειρία σας, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Customer Experience Soft Skills

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ

Δεν έχουν οριστεί.

ΓΛΩΣΣΑ

Ελληνικά & Αγγλικά

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

8-12

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει τη θεωρία Customer Experience σε κάποιο από τα άλλα Customer Experience σεμινάρια (BC2X®, CX Strategy, CX Ambassadors, CX Journey Mapping).

Με λίγα λόγια

Έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο αναδεικνύουν ένα δραματικό «κενό» μεταξύ της πραγματικότητας που βιώνουν οι πελάτες και της εντύπωσης που έχουν οι επιχειρήσεις σε ότι αφορά την ποιότητα της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους.

Το Customer Experience Soft Skills Workshop ξεκινά με μια εισαγωγή στην έννοια της Εμπειρίας Πελάτη και δίνει έμφαση στην ενσυναίσθηση και  την ενεργητική ακρόαση, για την οικοδόμηση μιας γέφυρας που θα καλύψει το χάσμα στην επικοινωνία μεταξύ των πελατών και των εργαζομένων.

H Εμπειρία Πελάτη δεν είναι ένα σύνολο διαδικασιών, αλλά αποτελεί μέρος κουλτούρας που αντιμετωπίζει τους πελάτες ως ανθρώπους και όχι ως αριθμούς.

Στόχοι του CX Soft Skills Workshop είναι:

  • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αποτελεσματική επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις που οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης
  • Η βελτίωση τεχνικών διαχείρισης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αντιρρήσεις και να μετατραπούν σε ευκαιρίες
  • Η εδραίωση της Εμπειρίας Πελάτη ως εργαλείο προσωπικής και ομαδικής ανάπτυξης

 

Περισσότερες πληροφορίες

Τι θα μάθετε

  • BC2X® τρόπος σκέψης
  • Πώς χτίζονται οι προσδοκίες του πελάτη
  • Διαχείριση προσδοκιών πελάτη
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Ενεργητική ακρόαση
  • Διαχείριση αντιρρήσεων

Customer Experience Soft Skills