Για την καλύτερη online εμπειρία σας, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

20332: Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ

Δεν έχουν οριστεί.

ΓΛΩΣΣΑ

Ελληνικά

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

4-8

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Completed Course 20331: Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013, successful completion of Exam 70-331: Core Solutions of Microsoft SharePoint 2013, or equivalent skills.

At least one year’s experience of mapping business requirements to logical and physical technical design.

Working knowledge of network design, including network security.

Experience managing software in a Windows 2008 R2 enterprise server or Windows Server 2012 environment.

Deployed and managed applications natively, virtually, and in the cloud.

Administered Internet Information Services (IIS).

Configured Active Directory for use in authentication, authorization and as a user store.

Managed an application remotely using Windows PowerShell 2.0.

Connected applications to Microsoft SQL Server.

Implemented Claims-based security.

Με λίγα λόγια

Αυτό το πενθήμερο σεμινάριο εξετάζει πως μπορείτε να σχεδιάσετε, να διαμορφώσετε και να διαχειριστείτε ένα περιβάλλον SharePoint Server.

Εστιάζει στην υψηλή διαθεσιμότητα πόρων, αποκατάσταση καταστροφών, αρχιτεκτονική εφαρμογών, Business Connectivity Services, λειτουργίες κοινωνικής πληροφορικής, πλατφόρμες και χαρακτηριστικά παραγωγικότητας και συνεργασίας, λύσεις επιχειρηματικής ευφυΐας, διαχείριση περιεχομένου επιχειρήσεων, υποδομή διαχείρισης περιεχομένου ιστού, λύσεις και εφαρμογές.

Το σεμινάριο εξετάζει επίσης την βελτιστοποίηση και εμπειρία αναζήτησης καθώς και την εκτέλεση αναβάθμισης ή μετεγκατάστασης του SharePoint Server 2013.

Περισσότερες πληροφορίες

Τι θα μάθετε

Module 1: Understanding the SharePoint Server 2013 Architecture

Module 2: Designing Business Continuity Management Strategies

Module 3: Planning and Implementing a Service Application Architecture

Module 4: Configuring and Managing Business Connectivity Services

Module 5: Connecting People

Module 6: Enabling Productivity and Collaboration

Module 7: Planning and Configuring Business intelligence

Module 8: Planning and Configuring Enterprise Search

Module 9: Planning and Configuring Enterprise Content Management

Module 10: Planning and Configuring Web Content Management

Module 11: Managing Solutions in SharePoint Server 2013

Module 12: Managing Apps for SharePoint Server 2013

Module 13: Developing a Governance Plan

Module 14: Upgrading and Migrating to SharePoint Server 2013

20332: Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013