Για την καλύτερη online εμπειρία σας, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2352 Essential Python 3

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ

Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή από 16/10/2017 – 06/11/2017.     

17:30-21:30

ΓΛΩΣΣΑ

Ελληνικά

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

4-8

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εμπειρία χρήσης ερωτημάτων σε ANSI-SQL.

Εμπειρία σε γλώσσες προγραμματισμού.

Με λίγα λόγια

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα:

• Μπορούν να εγκαταστήσουν την Python και να γράψουν βασικά σενάρια

• Γνωρίζουν τη γλώσσα και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται σε όλες τις εφαρμογές

• Έχουν αποκτήσει προχωρημένη γνώση στα OO Python, Pyramid web framework, MongoDB και Data API καθώς και στα Testing Unit, debugging και multi-threaded parallel code σε Python

Περισσότερες πληροφορίες

Τι θα μάθετε

Module 1: An Overview of Python

 • What is python?
 • An overview of Python
 • What is python?
 • Python Timeline
 • Advantages/Disadvantages of Python
 • Getting help with pydoc

Module 2: The Python Environment

 • Starting Python
 • Using the interpreter
 • Running a Python script
 • Python scripts on Unix/Windows
 • Editors and IDEs

Module 3: Getting Started

 • Using variables
 • Built-in functions
 • Strings
 • Numbers
 • Converting among types
 • Writing to the screen
 • Command line parameters

Module 4: Flow Control

 • About flow control
 • White space
 • Conditional expressions
 • Relational and Boolean operators
 • While loops
 • Alternate loop exits

Module 5: Sequences

 • About sequences
 • Lists and list methods
 • Tuples
 • Indexing and slicing
 • Iterating through a sequence
 • Sequence functions, keywords, and operators
 • List comprehensions
 • Generator Expressions
 • Nested sequences

Module 6: Working with Files

 • File overview
 • Opening a text file
 • Reading a text file
 • Writing to a text file
 • Reading and writing raw (binary) data
 • Converting binary data with struct

Module 7: Dictionaries and Sets

 • About dictionaries
 • Creating dictionaries
 • Iterating through a dictionary
 • About sets
 • Creating sets
 • Working with sets

Module 8: Functions

 • Defining functions
 • Parameters
 • Global and local scope
 • Nested functions
 • Returning values

Module 9: Sorting

 • The sorted() function
 • Alternate keys
 • Lambda functions
 • Sorting collections
 • Using operator.itemgetter()
 • Reverse sorting

Module 10: Errors and Exception Handling

 • Syntax errors
 • Exceptions
 • Using try/catch/else/finally
 • Handling multiple exceptions
 • Ignoring exceptions

Module 11: Modules and Packages

 • The import statement
 • Module search path
 • Creating Modules
 • Using packages
 • Function and Module aliases

Module 12: Classes

 • About o-o programming
 • Defining classes
 • Constructors
 • Methods
 • Instance data
 • Properties
 • Class methods and data

Module 13: Regular Expressions

 • RE syntax overview
 • RE Objects
 • Searching and matching
 • Compilation flags
 • Groups and special groups
 • Replacing text
 • Splitting strings

Module 14: The Standard Library

 • The sys module
 • Launching external programs
 • Math functions
 • Random numbers
 • The string module
 • Reading CSV data

Module 15: Dates and Times

 • Working with dates and times
 • Translating timestamps
 • Parsing dates from text
 • Formatting dates
 • Calendar data

Module 16: Working with The File System

 • Paths, directories, and filenames
 • Checking for existence
 • Permissions and other file attributes
 • Walking directory trees
 • Creating filters with fileinput
 • Using shutil for file operations

Module 17: Advanced Data Handling

 • Defaultdict and Counter
 • Prettyprinting data structures
 • Compressed archives (zip, gzip, tar, etc.)
 • Persistent data

Module 18: Advanced Data Handling

 • Defaultdict and Counter
 • Prettyprinting data structures
 • Compressed archives (zip, gzip, tar, etc.)
 • Persistent data

Module 19: Network Services

 • Grabbing web content
 • Sending email
 • Using SSH for remote access
 • Using FTP

Module 20: Writing Real-Life Applications

 • Parsing command-line options
 • Detecting the current platform
 • Trapping signals
 • Implementing logging
 • Python Timeline
 • Advantages/Disadvantages of Python
 • Getting help with pydoc

2352 Essential Python 3