Για την καλύτερη online εμπειρία σας, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Επιλέξτε «Αποδοχή Cookies» για να συνεχίσετε ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

20486, Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ

Δεν έχουν οριστεί.

ΓΛΩΣΣΑ

Ελληνικά

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

4-8

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εμπειρία τουλάχιστον 2-3 χρόνια στην ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση του Microsoft Visual Studio και του Microsoft ASP.NET, ικανότητα χρήσης του .NET Framework και κάποια εξοικείωση με τη γλώσσα C #.

Με λίγα λόγια

Στο σεμινάριο αυτό, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να αναπτύσσουν προηγμένες εφαρμογές ASP.NET MVC χρησιμοποιώντας εργαλεία και τεχνολογίες .NET Framework 4.5. Η έμφαση δίνεται στην κωδικοποίηση δραστηριοτήτων που βελτιώνουν την απόδοση και την επεκτασιμότητα μιας διαδικτυακής εφαρμογής.

Περισσότερες πληροφορίες

Τι θα μάθετε

Module 1: Exploring ASP.NET MVC4

Module 2: Designing ASP.NET MVC 4 Web Applications

Module 3: Developing ASP.NET MVC 4 Models

Module 4: Developing ASP.NET MVC 4 Controllers

Module 5: Developing ASP.NET MVC 4 Views

Module 6: Testing and Debugging ASP.NET MVC 4 Web Applications

Module 7: Structuring ASP.NET MVC 4 Web Applications

Module 8: Applying Styles to ASP.NET MVC 4 Web Applications

Module 9: Building Responsive Pages in ASP.NET MVC 4 Web Applications

Module 10: Using JavaScript and jQuery for Responsive MVC 4 Web Applications

Module 11: Controlling Access to ASP.NET MVC 4 Web Applications

Module 12: Building a Resilient ASP.NET MVC 4 Web Application

Module 13: Using Windows Azure Web Services in ASP.NET MVC 4 Web Applications

Module 14: Implementing Web APIs in ASP.NET MVC 4 Web Applications

Module 15: Handling Requests in ASP.NET MVC 4 Web Applications

Module 16: Deploying ASP.NET MVC 4 Web Applications

20486, Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ